Показать язык
Подмигнуть
Honest Truthful нет на сайте
 
honestcreator
Пол: мужской
Возраст: 38
Город: Бишкек
Страна: Кыргызстан

НАВЕРХ

О себе. About myself. Өзүм жөнүндө.

Честный Правдивый - Создатель науки и учения "Идеология" (Единология).
Мне нравится мир, вселенная, бытие и природа, я люблю жизнь и существование, мне интересна работа и творчество, также ещё исследование и изучение, и я желаю вам того же. Удачи и успеха вам. Премного благодарю и очень признателен вам.
Добро пожаловать на мою страничку (веб-сайт) "Единый и разный мир" - www.uniglobalworld.com . Всегда рад и счастлив видеть вас.
Всегда с уважением, почтением и вниманием, честный.
P.S. Всегда готов, открыт и доброжелательно и благоприятно расположен к знакомству, новым встречам, дружбе и общению.

Honest Truthful - Creator of the science, studying, learning and teaching "Ideology" (Uniology).
I like the world, universe, essence and nature, I love life and existence, I am interested in work and creativity, also in research and investigation, and I wish you the same. Thank you very much. Good luck.
Welcome to my website "United and different world" - www.uniglobalworld.com . I am always glad and happy to see you. Thanks a lot for the attention.
Always (with) regard, reverence and respect, honest.

Чын (Чыныгы) Чынчыл - Ой жөнүндө илимдин жана окуунун (билимдин, таалимдин), үйрөтүүнүн түзүүчүсү.
Мен дүйнөнү, ааламды, табиятты, жаратылышты жакшы көрөм, жактырам, өмүрдү жана жашоону, турмушту жана тиричиликти сүйөм, ишке, жумушка, эмгекке, чеберчиликке, чыгармачылыкка, өнөрчүлүккө, изилдөөчүлүккө кызыгам, жана сизге да дагы ошону каалайм. Буну менен удаа, катарда жана чогуу, кошо, бирге сизге ийгилик менен жетиштендик тилейм. Көңүлүңүз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык.
Менин "Бүтүн жана ар түрдүү дүйнө" аттуу баракчама (жыйыныма, түйүнүмө) кош келиңиз - www.uniglobalworld.com . Дайыма сизди көрүүгө кубанычтамын жана бактылуумун.
Дайыма урмат, сый, ардак, таазим менен, чынчыл.
P.S. Дайыма таанышууга, кабар алышууга, сүйлөшүүгө, маектешүүгө, сын-пикир алышууга, достошууга даярмын жана макулмун. 

21 августа 2019 20:00