Показать язык
Подмигнуть
Honest Truthful нет на сайте
 
honestcreator
Пол: мужской
Возраст: 38
Город: Бишкек
Страна: Кыргызстан

НАВЕРХ

Честный Правдивый (о себе). Honest Truthful (about myself). Чын (Чыныгы) Чынчыл (өзүм жөнүндө).

Мне нравится мир, вселенная, бытие и природа, я люблю жизнь и существование, мне интересна работа и творчество, и я желаю вам того же.

Занимаюсь, увлекаюсь, исследую, изучаю и интересна наука: математика, информатика, кибернетика, физика, астрономия, биология, лингвистика; программирование, коммуникация, мнемоника, искусство, литература, музыка, кино, путешествие, техника, спорт.

Рад и счастлив видеть вас. Премного благодарю и очень признателен вам.

Всегда с уважением, почтением и вниманием, честный.

 

P.S. Всегда готов, открыт и расположен к знакомству, к новым встречам и общению.

 

 

I like the world, universe, essence and nature, I love life and existence, I am interested in work and creativity, and I wish you the same.

I research, investigate and interested in science: mathematics, informatics, cybernetics, physics, astronomy, biology, linguistics; programming, communication, mnemonics, art, literature, music, cinema, travel, technology, sports.

I am very glad and happy to see you. Thanks a lot for the attention.

Always regard, reverence and respect, honest.

 

 

Мен дүйнөнү, ааламды, табиятты, жаратылышты жакшы көрөм, жактырам, өмүрдү жана жашоону, турмушту жана тиричиликти сүйөм, ишке, жумушка, эмгекке, чеберчиликке, чыгармачылыкка, өнөрчүлүккө кызыгам, жана сизге да дагы ошону каалайм.

Мен илимге, мыйзамга, маданиятка, адабиятка, ырга жана саякатчылыкка жакынмын жана (аны) изилдейм.

Сизди көрүүгө абдан кубанычтамын жана бактылуумун. Көңүлүңүз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык.

Дайыма урмат, сый, ардак, таазим менен, чынчыл.

 

P.S. Дайыма таанышууга, кабар алышууга, маек курууга даярмын жана макулмун.

03 августа 2019 15:15
НАВЕРХ

Единый и разный мир. United and different world. Бүтүн жана ар түрдүү дүйнө.

Добро пожаловать на мой веб-сайт "Единый и разный мир" - www.uniglobalworld.com. Благодарю и очень признателен вам. Удачи и успеха.

Всегда с уважением, почтением и вниманием, честный.

 

Welcome to my web-site "United and different world" - www.uniglobalworld.com. Thanks. Good luck.

Always regard, reverence and respect, honest.

 

Менин "Бүтүн жана ар түрдүү дүйнө" аттуу баракчама кош келиңиз - www.uniglobalworld.com. Чоң рахмат, ыраазычылык. Ийгилик жана жетишкендик сизге каалайм.

Дайыма урмат, сый, ардак, таазим менен, чынчыл.

03 августа 2019 12:43