Показать язык
Подмигнуть
Улан Садыков нет на сайте
 
Mnogogrannik
Пол: мужской
Возраст: 63
Город: Бишкек
Страна: Кыргызстан
Гл. редактор газеты ,, Многогранник"


На данный блог подписан 1 пользователь (+)
НАВЕРХ

Теңирге деген ишенимге кайрылып келүү керек.!

Участвует в группах: Гражданская группа ,,Тей Ар"
Тема опроса: Согласны ли вы с постановкой вопроса
Варианты:
Это правильно, очень правильно
100%
100% (1)
Чтобы этот вопрос решить надо объединяться
0%
0% (0)
Этот вопрос надо решить, но правители мешают этому
0%
0% (0)
Я не согласен с такой постановкой вопроса, надо как то иначе решить национальный вопрос
0%
0% (0)
Я категорически против возрождения веры кыргызов
0%
0% (0)
Я не разбираюсь в этом вопросе, воздерживаюсь от прямого ответа
0%
0% (0)
 
Всего голосов: 1

 

Теңирге деген ишенимге кайрылып келүү керек.!
Абдыласбек Койчуев: 
         Абдан туура!  Көк мээлер ушуну тушунушсө?
 Кыргыздар өзүнүн каны менен жаралган (генетикалык) ишенимине, 
Теңирге деген ишенимге кайрылып келүү керек.! 
 Туура акыл-эс менен ой жүгүрткөн кыргыздар Ислам дининин 
кыргыз элине эч кандай тиешеси жок экенин түшүнө баштады. 
Бирөөнүн чоочун кудайы бирөөгө жармашсаң да кудай болуп 
бербейт. Арабдардын кудайы Аллах арабдарды гана колдоп , 
аларга жакшылыгын кылат. Жаратканым Теңир эч качан өзү 
жараткан Жер-Суу, Жаратылыш, Адамдар жана башкаларды өзүнүн 
кулдары деп эсептеген эмес.
 Кыргыздар Исламда айтылгандай туулгандан күнөөгө баткан 
кудайдын кулдары эмес жакшы көргөн пендеси, Теңирим өзу 
жараткан башка нерселер менен толук айкалышта жашап жаткан 
эркин да эрктүү адамдары. Эгер ушул гармониялык айкалышты 
бузсаң – Теңирим жазалайт, бирок исламдай тозок отуна күйгүзүп 
жазалабайт, жан дуйнөңдүн тең салмактуулугунан ажыратып өз 
күнөөңдү өзүңө сездирип, жаныңдын тынчын алып бушайман кылат. 
Сенин ата-бабаларың кандай табигат менен тең тайлашпай, 
жаратылыш менен байланышта , айкалышта жашаса, сен да ошондой 
жашай бер, башка эч нерсе талап кылынбас!
20 сентября 2018 21:55

Комментарии


Авторизуйтесь, чтобы оставлять свои комментарии
Если у вас нет аккаунта на Намбе, тозаведите же его скорее!